In een visiedocument is vastgelegd waar Wings voor staat. Er is vastgelegd wat Wings verstaat onder zorg en wonen op maat (hoofdstuk 2). Een apart hoofdstuk is gewijd aan (de keuze voor) de professionele zorgaanbieder (hoofdstuk 3).  De organisatiestructuur van Wings is beschreven, waarbij de stichting Wings, de vereniging Wings en de contractuele afspraken van de bewoners en hun ouders aan bod komen (hoofdstuk 4). De participatie in de samenleving is uitgewerkt (hoofdstuk 5) en tot slot wordt ingegaan op de continuïteit van Wings (hoofdstuk 6). De visie is uitgewerkt in de afspraken voor het daadwerkelijk wonen in Wings voor alle betrokkenen. Het gaat om bijvoorbeeld de huur- en zorgcontracten en -protocollen, de huisregels e.d. Deze zijn in de bijlagen opgenomen.