Professionele zorgaanbieder

Om de zorg te kunnen organiseren is ondersteuning nodig van een professionele zorgaanbieder. Bij de selectie van de zorgaanbieder zijn zowel de ouders, via de Vereniging, als de Stichting betrokken. De Stichting is verantwoordelijk voor het contract. Wings heeft op basis van gesprekken en schriftelijke offertes gekozen voor Fittin (Prisma). Daarbij waren de volgende criteria doorslaggevend:

  • ondersteuning van de visie van Wings;
  • waarborg voor eigen regie van het initiatief, kleinschaligheid, korte lijnen;
  • vakmanschap, interactie en energie op de werkvloer van begeleiders die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en er plezier in hebben. Het gaat om een klein, vast team.
  • voldoende speelruimte voor het zorgteam om zelfstandig te opereren met adequate ondersteuning vanuit de zorgaanbieder, die HKZ-gecertificeerd is;
  • bereidheid van de zorgverlener om te investeren in gerichte ontwikkeling en scholing van het zorgteam;
  • inspraak van Wings bij het aannemen van personeel en bij de teamsamenstelling, waarbij alle teamleden een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen;
  • een inzichtelijke financiële afwikkeling die is afgestemd op een wooninitiatief.

De zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het landelijke keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is hiervoor gecertificeerd.