De commissie Financiën houdt zich bezig met het financiële reilen en zeilen van de exploitatie van Wings en ondersteunt daarin specifiek de penningmeester.

De taken van de commissie Financiën zijn:

  • maken van ontwerpbegrotingen en financiële jaarverslagen;
  • deelnemen aan overleg van de penningmeester met de accountant over de financiële jaarverslagen;
  • factureren aan bewoners voor alle kosten die onder de Stichting vallen;
  • onder toezicht van de penningmeester betalingen uitvoeren en controleren, bijhouden van de boekhouding;
  • toezicht op nakomen van gemaakte financiële afspraken;
  • bewaken van de PGB-opbrengsten versus de zorgkosten;
  • bijhouden van overheidsbeleid wat betreft de financiering van de zorg;
  • adviseren van het stichtingsbestuur (minimaal 1x per jaar) over de financiële zaken.  

Contact: finance@wingsgoirle.nl