Heterogene groep

De bewonersgroep bestaat uit mannen en vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. We streven naar een gelijke verdeling. Persoonlijke kenmerken, hobby’s, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor een heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep die zal starten is uitstekend: onze toekomstige bewoners kunnen het goed met elkaar vinden.

Voor toekomstige bewoners is een aantal eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan: een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), beschikken over een persoonsgebonden budget (pgb), eigen inkomen en passen binnen de groep.