Vrijwilligersbeleid en gedragscode

Zonder inzet van ouders/verwanten en vrijwilligersnaast het professionele team kan de begeleiding niet gerealiseerd worden. Taken als gastouderschap, onderhoud van de tuin, begeleiding bij koken, bij schoonmaakactiviteiten, bij sport en spel e.d. kunnen mede door vrijwilligers uitgevoerd worden.

Werken bij Wings betekent werken met jongeren met een beperking en mede daarom hebben we enkele “spelregels” vastgelegd in ons vrijwilligersbeleid. In deze notitie staat beschreven hoe de sollicitatie verloopt, dat er altijd een VOG aangevraagd wordt en wat te doen bij klachten of problemen. Verder treft u een gedragscode waar alle medewerkers – en dus ook de vrijwilligers- zich aan moeten houden en die men moet ondertekenen.

Vrijwilligersbeleid Wings Goirle

Hebt u interesse om een steentje bij te dragen aan de begeleiding van de bewoners?
Neem dan contact op met secretariaat@wingsgoirle.nl