Stichting en vereniging

Wings bestaat uit twee organisaties, die nauw met elkaar verbonden zijn: de Stichting Wings en de Vereniging Wings.

De Stichting Wings behartigt de zakelijke aspecten van zorg en wonen en is daarmee verantwoordelijk voor de exploitatie van Wings.

De Vereniging Wings bestaat uit de ouders/verwanten van de bewoners. Lid zijn van de Vereniging is voorwaarde voor het kunnen wonen in Wings. Daarnaast ontplooit de Vereniging activiteiten in de sociale sfeer voor de bewoners van Wings. De Vereniging moet de begroting, jaarstukken en beleidsvisie van de Stichting goedkeuren.

De Stichting heeft twee keer per jaar overleg met de Vereniging, over de algemene lijnen van beleid en de toekomst, zo is in de statuten van beide organisaties vastgelegd. De Vereniging moet instemmen met o.a. het beleidsplannen en de jaarstukken.