Het doel van Wings is om de groep bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschutte woonomgeving. Dit alles onder regie van de ouders. Personen met ernstige gedragsproblematiek horen niet tot de doelgroep. Wings streeft na dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving. Wezenlijk voor Wings zijn de volgende kenmerken:

  • diversiteit van de groep bewoners;
  • regie van de ouders;
  • professionele zorg-op-maat;
  • beschermde woonomgeving;
  • zo normaal mogelijk leven;
  • midden in de samenleving;
  • optimale ontplooiingsmogelijkheden.