Het bestuur van Stichting Wings bestaat uit drie (externe) bestuurders en twee leden aangewezen door en uit de Vereniging Wings.

Martin Houben (Voorzitter)

Mark Leenaerts (Penningmeester)

Henk van der Loo

Lia Nelis

Tomas Oudejans (secretaris)

Alle bestuursleden bieden hun diensten conform de statuten onbezoldigd aan.