De commissie Zorg houdt zicht op en denkt mee in de uitvoering van de zorg binnen Wings en adviseert het bestuur van de Stichting.

De commissie

  • is betrokken bij de selectie van de zorgaanbieder en aantrekken van (leden van) het zorgteam;
  • is betrokken bij de toelating van nieuwe bewoners;
  • Is eerste aanspreekpunt voor zowel de zorgaanbieder, de bewoners en ouders/vertegenwoordiger over de gang van zaken, zoals het zorgrooster;
  • adviseert het stichtingsbestuur minimaal 1 x per jaar over de zorgaangelegenheden, waaronder de uitvoering;
  • levert bijdragen aan de ontwerp-jaarverslagen.

In een reglement wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met verschillen van inzicht in de uitvoering van de zorg en hoe met klachten. 

Contact: care@wingsgoirle.nl