Word ook vriend van Wings!

Op 20 november is Wings, een wooninitiatief in Goirle voor begeleid zelfstandig wonen voor 18 jongeren met een beperking, werkelijk gestart. Tijdens het opzetten van Wings werd al snel duidelijk dat de gemeenschappelijke voorzieningen en de activiteiten komende jaren een behoorlijke aanslag zullen geven op de krappe portemonnee van onze bewoners. Gelukkig is het dankzij de ondersteuning van sponsors en fondsen gelukt om de aanschaf van de benodigde inventaris bij de start te verwezenlijken.

Vrienden van Wings
Om in de toekomst te voorzien in de vervanging en onderhoud van de inrichting, alsook voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de bewoners, is Vrienden van Wings opgericht. Een Vriend van Wings vragen wij om jaarlijks een bedrag te schenken van minimaal € 100,00* ter realisatie van de twee genoemde doelen. Uiteraard is een hogere schenking per jaar van harte welkom. Wij streven naar minimaal 100 vrienden.

Onze tegenprestatie is beperkt, we gebruiken het geld uitsluitend voor de bewoners. Halfjaarlijks brengen wij een nieuwsbrief uit aan de deelnemers. Jaarlijks publiceren wij onze jaarcijfers zodat u kunt volgen hoe wij de gelden besteden. Maar veel belangrijker: u wordt als Vriend ook jaarlijks uitgenodigd om met eigen ogen te aanschouwen wat een prachtig wooninitiatief Wings mede dankzij uw bijdrage is geworden.

Fiscaal voordeel
De Stichting Wings Goirle is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften/schenkingen kunt u voor de belasting volledig aftrekken als u hier een overeenkomst voor minimaal 5 jaar voor afsluit.


Netto kost een gift van €100 per jaar u ongeveer €5 per maand!

Natuurlijk kunt u ook Vriend van Wings worden voor een periode korter dan 5 jaar, maar daarvoor gelden dan wel andere, minder fiscaalvriendelijke regels. Voor meer uitleg zie onze pagina over ANBI en de fiscale voordelen.

Vriend worden?
Interesse? Vriend van Wings worden is eenvoudig: stuur een mailtje naar secretariaat@wingsgoirle.nl en u krijgt alle informatie en de benodigde formulieren toegezonden.

Dank namens alle bewoners van WINGS!


* maandelijks €10,00 mag ook 😉