Sponsors gezocht!

Stichting Wings heeft geen eigen inkomsten of vaste subsidies. Daarom zoeken wij fondsen, sponsors en donateurs die ons wooninitiatief een warm hart toedragen.

Vanzelfsprekend zorgt iedere bewoner zelf voor de inrichting van het eigen appartement, zoals elk kind dat een keer het ouderlijk huis uitgaat. Professionele zorg en begeleiding worden ingekocht en bekostigd via PGB’s. Er zijn echter veel extra kosten, zoals voor de inrichting van de twee gemeenschappelijke woonkamers (inclusief keukens om samen te koken en te eten), de gezamenlijke tuin, de was/droogruimte en de berging voor fietsen.  Deze kosten kunnen niet betaald worden uit een PGB en ook niet van een Wajong-uitkering.

Uw steun is daarom bijzonder welkom. Stichting Wings heeft een ANBI-status , waardoor uw gift of donatie fiscaal aantrekkelijk is voor u of uw bedrijf.

Uw gift/donatie is zeer welkom op rekeningnummer NL47 RABO 0344 7913 35, ten name van Stichting WINGS Goirle.