Stichting Wings heeft een ANBI-status waardoor uw gift of donatie fiscaal aantrekkelijk kan zijn voor u of uw bedrijf. Ook kan uw donatie door de NSGK (onder bepaalde voorwaarden) worden verhoogd met 50%.

Giften aan een ANBI kunnen belastingvoordeel opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.