Individuele huurcontracten

Wings huurt de appartementen collectief van Leystromen en verhuurt deze door aan de individuele bewoners. Elke bewoner krijgt een individueel huurcontract. Alle appartementen zijn voorzien van een (aangepaste) keuken en een (aangepaste) badkamer. Met Leystromen is afgesproken dat de huurprijs niet boven de aftoppingsgrens voor eenpersoonshuishoudens uitkomt. De huurprijs is voor elk appartement gelijk.

Wonen en zorg gescheiden

Wings heeft gekozen voor het model van gescheiden zorg en wonen. De kosten van de zorg worden gefinancierd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners. De huur en inrichting van de appartementen en de kosten voor levensonderhoud betaalt ieder uit het eigen inkomen.

Gezamenlijke woon- en zorgruimten

De gezamenlijke ruimten vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting, de kosten worden verwerkt in de exploitatie. Om de hoogte van deze kosten zoveel mogelijk te beperken, wordt actief gezocht naar bijvoorbeeld sponsoren en het uitvoeren van reparaties door vrijwilligers. De veiligheid komt daarbij nooit in het geding. Een beperkt deel van de totale kosten wordt gemeenschappelijk verrekend en is opgenomen in een lijst die bij het huurcontract hoort.