Het bestuur van de stichting heeft besloten een jaarrekening uit te brengen over een verlengd boekjaar van 05-07-2019 t/m 31-12-2020. Reden : Stichting is opgericht 05-07-2019 en er hebben slechts enkele boekingen plaatsgevonden in 2019.
Zie hieronder de jaarrekening.