De vereniging Wings kent vijf werkgroepen: Activiteiten, Bouw, Communicatie, Sponsoring en Zorg. Verslagen van de werkgroepen zijn voor leden in te zien op het besloten deel van de website.

Werkgroep Activiteiten

De werkgroep Activiteiten organiseert sociale activiteiten
Waarom? Op de eerste plaats natuurlijk om samen leuke dingen te doen, actief of juist iets rustiger, maar vooral om elkaar in een ongedwongen sfeer beter te leren kennen en de onderlinge band te versterken. Niet alleen voor de toekomstige bewoners, maar ook voor hun ouders/verzorgers.

De werkgroep Activiteiten is te bereiken via actief@wingsgoirle.nl

Werkgroep Bouw

Tijdens de voorbereiding en de realisatiefase van het appartementencomplex wordt samengewerkt met Leystromen (bouwen), de zorgverlenende instantie en de gemeente Goirle (vergunningen).

De werkgroep Bouw en Wonen is te bereiken via bouw@wingsgoirle.nl

Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie wil op heldere en transparante wijze, relevante en actuele informatie bundelen en verstrekken aan bewoners, ouders, begeleiders, vrijwilligers, omwonenden en andere belanghebbenden, met als doel het stimuleren van bekendheid en betrokkenheid.

De werkgroep Communicatie is te bereiken via communicatie@wingsgoirle.nl

Werkgroep Zorg

De werkgroep Zorg heeft tot taak om samen met de zorgaanbieder te komen tot een goede invulling van de zorg. Ook de betaalbaarheid van de zorg is een aandachtspunt.
Verder is de taak van de werkgroep het monitoren van de zorg na de realisatie van het woonproject:

  • monitoren dat de regie een samenwerking is tussen bestuur, ouders, zorgaanbieder en bewoners;
  • monitoren dat het zorgteam is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners;
  • monitoren dat bij de begeleiding de nadruk ligt op wat mensen kennen en kunnen;
  • monitoren dat er bij problemen overleg plaatsvindt met de ouders van de bewoner;
  • regelmatig overleggen met het zorgteam.

De werkgroep Zorg is te bereiken via zorg@wingsgoirle.nl

Werkgroep Sponsoring 

De werkgroep Sponsoring werft sponsors en donateurs, ten behoeve van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten van het wooncomplex.

De werkgroep Sponsoring is te bereiken via info@wingsgoirle.nl