Afspraken voor goede samenwerking en prettige sfeer

Drijfveer van alle betrokkenen bij Wings was én is het tot stand brengen en houden van een goed draaiend wooninitiatief, waar de bewoners het naar hun zin hebben en gelukkig zijn, waar de sfeer goed is, en waar de begeleiders met plezier werken. Een huiselijke sfeer, samen eten in de gemeenschappelijke ruimte, spelletjes doen, televisiekijken enz. zijn belangrijk voor het sociaal functioneren van de bewoners als groep. Daarmee is rekening gehouden in de personeelsbezetting

Woonregels helpen bij het ondersteunen van het gezamenlijk wonen in een prettige sfeer. Hoe we elke dag met elkaar omgaan, wat kan wel, wat mag niet, dat is in huisregels vastgelegd, waaraan de bewoners zich moeten houden.  Deze regels zijn in gesprek met de Bewonersraad en de Vereniging opgesteld en worden door de Stichting vastgesteld. Respect voor elkaar, voor elkaars mogelijkheden en grenzen staan daarbij centraal.